No.EditDelPMINama AsetLuas TanahTahun PerolehanNilai PerolehanAlamatSumberStatusKeterangan
No.EditDelPMINama AsetLuas TanahTahun PerolehanNilai PerolehanAlamatSumberStatusKeterangan